Gebruik van verzamelde gegevens

De onderneming CORSICA FERRIES hieronder beschreven als CORSICA FERRIES, is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Verordening (UE) 2016/679 of Algemene verordening gegevensbescherming of AVG, voor de verzameling en de verwerking van persoonsgegens op deze Website (hierna ‘Website’).

De gegevens worden verzameld voor volgende doeleinden:
- het formulier voor het aanmaken van een account, waardoor men toegang krijgt tot de diensten van CORSICA FERRIES. Deze identificatiegegevens worden bewaard voor de periode die strikt noodzakelijk is voor het beheer van de commerciële relatie door CORSICA FERRIES, en worden verwijderd aan het einde van de commerciële relatie. Alle gegevens voor het bewijs van een recht of een contract, of bewaard voor de naleving van een wettelijke of regelgevende verplichting, kunnen echter het voorwerp uitmaken van een archiveringsbeleid en kunnen worden bewaard voor dit doel in overeenstemming met de geldende bepalingen (verjaringstermijnen, wettelijke bewaarplichten, enz.).

- het bestelformulier voor het Ticket, dat als contract met CORSICA FERRIES dient, zoals beschreven in de Verkoopvoorwaarden. Deze identificatiegegevens worden bewaard voor de periode die strikt noodzakelijk is voor het beheer van de commerciële relatie door CORSICA FERRIES, en worden verwijderd aan het einde van de commerciële relatie. Alle gegevens voor het bewijs van een recht of een contract, of bewaard voor de naleving van een wettelijke of regelgevende verplichting, kunnen echter het voorwerp uitmaken van een archiveringsbeleid en kunnen worden bewaard voor dit doel in overeenstemming met de geldende bepalingen (verjaringstermijnen, wettelijke bewaarplichten, enz.).

- het contactformulier voor de diensten die worden aangeboden door CORSICA FERRIES op de Website, is bestemd voor de bertreffende diensten van CORSICA FERRIES, en wordt gebruikt voor het inwinnen van informatie of voor aanbiedingen. De gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de commerciële relatie af te handelen. Alle gegevens voor het bewijs van een recht of een contract, of bewaard voor de naleving van een wettelijke of regelgevende verplichting, kunnen echter het voorwerp uitmaken van een archiveringsbeleid en kunnen worden bewaard voor dit doel in overeenstemming met de geldende bepalingen (verjaringstermijnen, wettelijke bewaarplichten, enz.).

- het Newsletter formulier op de Website, wordt gebruikt voor commerciële prospectiedoeleinden. De gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om de commerciële relatie af te handelen. Alle gegevens voor het bewijs van een recht of een contract, of bewaard voor de naleving van een wettelijke of regelgevende verplichting, kunnen echter het voorwerp uitmaken van een archiveringsbeleid en kunnen worden bewaard voor dit doel in overeenstemming met de geldende bepalingen (verjaringstermijnen, wettelijke bewaarplichten, enz.).

- de Website plaatst Cookies, indien nodig met uw toestemming. U kunt meer informatie vinden over de verzamelde gegevens door deze cookies, de doeleinden, de begunstigden en de bewaartermijnen in het Cookiebeleid van de Website.

- browsgegevens van bezoekers op de Website worden verzameld via de loggegevens (logs), die gegenereerd worden door de webserver van de Website. Deze gegevens worden bewaard voor veiligheidsdoeleinden, voor een strikt noodzakelijke periode en niet langer dan één jaar. Deze gegevens zijn bestemd voor de diensten van CORSICA FERRIES die zich bezighouden met de beveiliging van de Website.

De gegevens die op de Website worden verzameld zijn uitsluitend bestemd voor CORSICA FERRIES, verantwoordelijke voor de verwerking, en de onderneming FORSHIP SPA, eveneens verantwoordelijk voor de verwerking, en/of onderaannemers waarop zij beroep doen, voor het websitebeheer, met name de IT-back-upserviceprovider en in het kader van klanten- en prospectenbeheer, zoals e-mailstrategie bedrijven en voor de opvolging van klantenrelaties.
De verwerkte gegevens zijn ook bestemd voor de havenautoriteiten die toezicht houden op het maritiem verkeer.
De verzamelde gegevens blijven op Europees grondgebied.

Toegang tot persoonsgegevens

U heeft recht op inzage, wijziging of het laten verwijderen van uw persoonsgegevens, en indien van toepassing, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.
U kunt de beperking aanvragen of zich verzetten tegen de verwerking van uw gegevens of, indien nodig, uw toestemming intrekken. U kunt ook richtlijnen instellen voor het gebruik van uw gegevens na uw overlijden.
U kunt deze rechten uitoefenen door te schrijven naar:
CORSICA FERRIES
Le Palais de la Mer
Avenue Pascal Lota BP 275
20296 Bastia Cedex
Frankrijk Of via e-mail naar het adres [email protected].