1. Definities

"Algemene voorwaarden" verwijst naar onze algemene verkoop- en vervoersvoorwaarden.

"Ticket" verwijst naar alle geldige vervoersdocumenten of het equivalent onder welke vorm dan ook, uitgeprint of elektronisch verzonden of geautoriseerd door de Vervoerder zelf of een erkende vertegenwoordiger.

"Passagier" verwijst naar elke persoon die in bezit is van een Ticket onder zijn naam.

"Gebruiker" verwijst naar de persoon die op de website browst en die eventueel een Ticket bestelt.

"Vervoerder" of "CORSICA FERRIES" omvat CORSICA FERRIES, Vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 4 627 125 €, en waarvan de hoofdzetel gelegen is te Palais de la Mer Avenue Pascal Lota - BP 275 20296 BASTIA CEDEX, Frankrijk, geregistreerd in de handelsregister van Bastia onder het nummer B 496.320.151.

"Tarief" verwijst naar de aangeduide prijs in euro’s die aan de Vervoerder of erkende vertegenwoordiger moet betaald worden.

"Faciliteit(en)" verwijst naar de plaats waar de Passagier kan overnachten tijdens de overvaart.

"Reservering" verwijst naar de reservering die door de Passagier werd gemaakt en waarvoor deze één of meerdere Tickets ontvangt.

"Dienst" verwijst naar de diensten van CORSICA FERRIES zoals het vervoer van de Passagiers, hun bagages en voertuigen (waar van toepassing) en alle bijhorende diensten.

"Eenheid" verwijst naar het voertuig, inclusief een mogelijke aanhangwagen, caravan en de inhoud ervan, die één en dezelfde interne laadeenheid vormen, zonder een waardeaangifte.

"Website" verwijst naar de website van CORSICA FERRIES op het adres www.corsica-ferries.fr

2. Doel en toepasselijke voorschriften

Het doel van deze Algemene Voorwaarden is de reglementatie van de voorwaarden waaronder CORSICA FERRIES haar activiteiten beheert, voor het vervoer van Passagiers, bagages en voertuigen (waar van toepassing), naar de op het Ticket vermelde bestemming, en voor de andere diensten met betrekking tot dit vervoer.
Indien het Ticket werd aangekocht door een derde, is de koper verplicht een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden aan de Passagier te geven.
Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar op de website en kunnen geraadpleegd worden door de Passagier tijdens de Reservering.

3. Ticket

Het Ticket is nominatief, exclusief geldig voor het vermelde vervoer en voor de persoon die wordt vermeld als Passagier of houder. Het Ticket kan in geen geval worden overgedragen aan derden.
Het ticket is alleen geldig voor de personen en de voertuigen die erop vermeld staan, voor de vermelde Faciliteiten en het vertrek waarvoor het is uitgegeven.
CORSICA FERRIES kan het eigendom van het Ticket controleren en de Passagier vragen om zichzelf te identificeren (nationale identiteitskaart of paspoort) tijdens het inschepen, of op eender ander tijdstip.
Naast de identificatie van de Passagier, omvat het Ticket alle verdere informatie die door CORSICA FERRIES geschikt wordt geacht voor het uitvoeren van hun Diensten.
Tenzij uitdrukkelijk aangegeven, is de prijs van het Ticket voor Passagiers, Eenheden, Faciliteiten en Diensten (voedsel niet inbegrepen), inclusief BTW. In geval van indeling in een lagere klasse, vindt er geen restitutie plaats.
De Passagier hoeft geen uitgeprint Ticket op zich te hebben, maar kan bewijs tonen via zijn boekingsnummer.
Voor het versturen van een Ticket met de post wordt 5 &euro aangerekend.
Tijdens de reservering van het Ticket, is de Passagier verplicht te vermelden of hij/zij met een voertuig reist. De exacte afmetingen, het merk en de kenmerken van het voertuig moeten vernoemd worden. Alle voertuigen van meer dan 5 meter lang en/of 1,90 meter hoog en/of 2 meter breed, waarvoor een toeslag moet worden betaald, moeten worden vermeld tijdens de reservering.
In geval van verzuim of valse verklaring, behoudt CORSICA FERRIES zich het recht om de toegang tot de veervoot te weigeren of geld te innen aan het Tarief op de dag van vertrek, zelfs op de heenreis of die nu wel of niet reeds plaatsvond.
De Passagier moet ook tijdens de reservering van het ticket aangeven of hij/zij een Faciliteit wenst te boeken. De foto’s van de Faciliteiten op de website zijn niet contractueel. De afmetingen en de indeling van de Faciliteiten kunnen van schip tot schip verschillen, ook in dezelfde klasse. De reservering van een hut voor een dagvaart houdt niet noodzakelijk de toewijzing van een externe hut (met venster) in.
Op de meeste schepen zijn er specifieke Faciliteiten voor mensen met een handicap.
Tijdens de reservering van een Faciliteit kan men het gewenste type kiezen (met of zonder venster, aangepast aan mensen met een handicap, specifiek voor personen die met hun huisdier reizen...)
U kunt zich 7 dagen vóór de datum van vertrek registreren en de gewenste Faciliteit kiezen. De Passagier ontvangt zijn/haar instapkaart met vermelding van het nummer van de Faciliteit en het dek.
De Passagier kan ook kiezen om geen Faciliteit te boeken.

4. Prijs

4.1 Algemene voorschriften
De prijs van het Ticket omvat enkel het vervoer van de vertrekbestemming naar de bestemming van aankomst.
De bagages van de Passagier zijn inbegrepen in het tarief van het Ticket voor zover deze in het voertuig worden bewaard of als handbagage voor gebruik tijdens de overvaart.
De tarieven van de Tickets van CORSICA FERRIES hangen af van de vraag en het aanbod en het tarief van elk Ticket op het moment van de bevestiging van de reservering.
De Vervoerder behoudt zich het recht om zonder voorafgaande kennisgeving de tarieven en de prijzen van de geleverde diensten te wijzigen.
4.2 Tariefvoorwaarden
De aangekondigde prijzen tijdens een prijsaanvraag zijn geldig gedurende de sessie van de Gebruiker op de website. Dit geldt niet voor de beperkte promotietarieven.
De Tarieven aangekondigd op de website zijn inclusief haven- en territoriale taksen.
De Tarieven van de veerdiensten kunnen variëren indien de Passagiers met een motorvoertuig reizen of niet (auto/moto/camper, ...).
Indien u per telefoon reserveert bij onze klantendienst, rekenen wij u het bedrag van 10 &euro aan voor dossierkosten.
Voor reserveringen op de Website wordt er een som van 8 &euro aangerekend voor transactiekosten (4 € voor leden van de Corsica Club white, gratis voor de Yellow, Silver et Gold-leden).
Deze kosten worden niet terugbetaald.
De Vervoerder behoudt zich het recht om een toeslag aan te rekenen met betrekking tot de brandstofprijzen of de toepassing van de ISPS-code.

4.3 Betalingsmethode
De aanvaarde betalingsmethodes van CORSICA FERRIES zijn:
- creditcard (CB, Visa, Eurocard, Mastercard, E-kaart)
- American Express (AMEX)
- Betaling in 3 keer: De betaling in "3 keer" is mogelijk met een creditcard, Visa, Mastercard of American Express; Voor de aankoop van Tickets vanaf 200 € incl. BTW en indien, de periode tussen de dag van aankoop en het vertrek groter of gelijk is aan 70 dagen.
De inning gebeurt als volgt:
- 1e inning op de dag van de aankoop van het Ticket,
- 2e inning, 30 dagen na de oorspronkelijke aankoopdatum van het Ticket,
- 3e inning, 60 dagen na de oorspronkelijke aankoopdatum van het Ticket.
Voor het uitstel van betaling rekenen wij 6 &euro vaste kosten aan. Dit bedrag wordt bovenop het bedrag van het Ticket (waarvoor in 3 keer werd betaald) aangerekend.
De betalingsoverdracht wordt gegarandeerd door geavanceerde SSL-coderingsaloritmen voor meer veiligheid.
Alle transacties zijn in euro, ook voor Zwitserland.
Voor eveneens veiligheidsredenen, dient u een cryptogram in te voeren.
De betalingsoverdracht wordt uitgevoerd op het moment van de Ticket aankoop, nadat u klikt op de "Bevestigen" knop.
De financiële partners van Corsica Ferries zijn: Société Générale, met ATOS VAD SIPS 2.0.

4.4 Speciale kortingen
Tickets met « Standaard Tarief » : Standaard Tarief Tickets kunnen gewijzigd worden tegen betaling van een bedrag van 30 € per overvaart, plus mogelijke tariefverschillen, maar worden niet gerestitueerd, noch gedeeltelijk noch volledig.
Tickets met « Promotie Tarief » : Promotietarief Tickets kunnen niet gewijzigd worden en worden niet gerestitueerd in geval van gedeeltelijke of volledige annulering van het Ticket.
Tickets met « Flex Tarief » : De Flex Tarief Tickets kunnen gewijzigd worden, plus mogelijke tariefverschillen.
De optie "Flex Tarief" kan enkel aangekocht worden op het moment van de reservering.
In geval van gedeeltelijke of volledige annulering van het Ticket, zijn Flex Tarief Tickets onderworpen aan boetes (Zie Annulering). Voor de aankoop van een Flex Tarief Ticket met betaling in 3 keer (heen en/of terugreis), worden de betalingskosten van 6 &euro aangeboden.
Kinderen krijgen korting op de veerdiensten. Deze korting is niet van toepassing op het Tarief van de Express dienst en de Faciliteiten aan boord.
Deze speciale kortingen zijn niet cumuleerbaar.
Time to think: de optie Time to think garandeert de terugbetaling van het ticket, ongeacht de tariefklasse, gedurende 48 uur na de reservering. Het bedrag van het ticket wordt dan terugbetaald (behalve het bedrag van de optie €5) volgens de gekozen betalingswijze. Na deze periode wordt uw reservering automatisch en definitief gevalideerd en zijn de tariefvoorwaarden van het ticket van toepassing in geval van annulering of wijziging.
Restauratie voor de Passagiers De restauratie die CORSICA FERRIES aan haar Passagiers aanbiedt, is niet inbegrepen in de prijs van het Ticket. De tarieven van deze dienst kunt u op de Website vinden. U kunt deze service van tevoren reserveren en geld besparen.
De restauratie aanbiedingen Food Pass worden niet terugbetaald indien ze niet worden gebruikt. Er wordt ook geen geld teruggegeven bij gedeeltelijk niet-gebruik aan boord.

4.5 Wijziging of Annulering van een Ticket / Terugbetaling van de prijs van een Ticket/Restitutie
CORSICA FERRIES is niet verantwoordelijk een Passagier een Ticket niet gerbuikt.
In geval van wijziging van schema, datum, veerdienst, type Faciliteit of voertuigcategorie, is er geen restitutie mogelijk.
De wijzigingen van data of diensten op de dag van reservering zijn gratis en aan het tarief van de nieuwe diensten en/of data.
Tickets met Standaard Tarief kunnen gewijzigd worden in dezelfde tariefcategorie (Standaard Tarief), een toeslag van 30 euro zal aangerekend worden op het Standaard Tarief voor elke wijziging (eveneens voor het kenteken van het voertuig), plus mogelijke tariefverschillen, maar worden niet gerestitueerd, noch gedeeltelijk noch volledig.
De Flex en Resident Tarief Tickets kunnen in dezelfde prijscategorie (Flex of Resident Tarief) worden gewijzigd, plus mogelijke tariefverschillen.
Voor de betaling in 3 keer zonder kosten, kunt u de datum van het Ticket wijzigen. De inningsdata worden behouden wanneer de periode tot de nieuwe datum van het « heen » Ticket, langer of gelijk is aan 70 dagen. Indien de nieuwe datum van het Ticket minder is dan 70 dagen, worden de uitstaande bedragen meteen geïnd.
Er is geen restitutie mogelijk, indien het tarief van de nieuwe overvaart lager is dan de oorspronkelijke reservering.
Tickets kunnen gewijzigd worden vanaf de website. U kunt uw Ticket laten wijzigen bij CORSICA FERRIES, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de datum en het vertrekuur.
De wijzigiging van de naam van één of meerdere Passagiers is niet toegestaan.
De wijziging van contactgegevens wordt slechts eenmaal toegestaan tegen betaling van een vergoeding van 8 euro.
In geval van verlies of diefstal van het Ticket, dient u een nieuw vervoersbewijs aan te schaffen.
Tickets uitgegeven tegen Resident Tarief worden in geval van volledige of gedeeltelijke annulering terugbetaald op basis van het bedrag van het ticket exclusief taksen:
90 % tot een maand voor vertrek,
80 % tot 48 uur voor vertrek,
50 % tot het uiterste inschepingsuur,
Geen terugbetaling na het uiterste inschepingsuur. Deze Tickets zijn niet meer geldig.
Tickets uitgegeven aan Flex Tarief worden in geval van volledige of gedeeltelijke annulering terugbetaald op basis van het bedrag van het ticket exclusief taksen:
90 % tot een maand voor vertrek,
80 % vanaf 1 maand tot 7 dagen voor vertrek,
50 % vanaf 7 dagen tot 48 uur voor vertrek
Geen terugbetaling bij annulering binnen 48 uur voor vertrek. Deze Tickets zijn niet meer geldig.
Voor de annulering van een Ticket met een datum die verlaat werd, is de initiële datum van kracht.
In geval van gedeeltelijke of totale annulering van een Ticket en terugbetaling van de taksen (haven-, regionale en veiligheidstaksen), wordt er 3,50 &euro aangerekend voor annuleringskosten per reis, eveneals 1 € beheerskosten per passagier. Indien u gedeeltelijk of volledig annuleert binnen de 48 uur voor vertrek, is er geen terugbetaling mogelijk.
Vrachttickets: In het geval van volledige of gedeeltelijke annulering, zijn vrachttickets onderworpen aan volgende boetes op het bedrag exclusief BTW van het ticket :
20 % tot 48 uur voor vertrek,
50 % tot 24 uur voor vertrek
100 % voor tickets geannuleerd op de dag van vertrek
Livorno/Sardinië: 20 % tot 24 uur voor vertrek, 100 % voor tickets geannuleerd op de dag van vertrek
In het geval van wijziging van datum, kunnen tickets worden gewijzigd:
- gratis tot 24 uur voor de oorspronkelijk geplande vertrekdatum
- met een boete van 30% in geval van wijziging van de datum op de dag van vertrek.
De aanvragen voor terugbetaling kunnen enkel per e-mail worden verstuurd met het nummer van het Ticket naar.
CORSICA FERRIES moet de aanvraag voor terugbetaling uiterst binnen de 2 maanden na de reisdatum ontvangen.
Voor Tickets die via een reisbureau werden aangekocht, moet u zich rechtstreeks naar het bureau wenden, die de terugbetaling zal verwerken.
Tickets die met een creditcard werden betaald op de Website of per telefoon worden terugbetaald op de kaart die voor de aankoop gebruikt werd. Tickets die per cheque, contant geld of aan het loket werden betaald, zullen worden terugbetaald via overschrijving (voeg uw bankrekeningnummer of RIB toe aan het e-mail bericht).

Verzekering Allianz Travel : Allianz Travel verzekeringsformules worden niet terugbetaald in geval van annulering, ongeacht de tariefcategorie van het uitgegeven Ticket.

Privé Verkopen : Elke dienst of tariefvoordeel verkregen tijdens Privé Verkopen op de Website wordt niet gehandhaafd in geval van wijziging van vertrekuur, datum, veerdienst en worden niet terugbetaald in geval van annulering van het Ticket.

4.6 Factuur
CORSICA FERRIES stuurt de factuur per e-mail of per post naar de Passagiers die dit uitrdrukkelijk hebben gevraagd per telefoon aan de klantendienst of via de Website.

4.7 - Beveiliging
De Website werd beveiligd door middel van een SSL-coderingsaloritme. Om Klanten te beschermen tegen mogelijke inbraak, slaat CORSICA FERRIES op de computerservers geen creditcardnummers op.

4.8 Recht op onderpand en behoud in geval van niet-betaling
De Vervoerder beschikt over een pandrecht op de bagages of andere eigendommen van de Passagier en eveneens eventueel op het voertuig, ter garantie van de betaling van de Passagier aan de Vervoerder en voor andere redenen en feiten met betrekking tot het vervoer.
Bijgevolg heeft de Vervoerder de mogelijkheid om de hierboven vermelde goederen te verkopen, indien een Passagier niet betaalt wat hij verschuldigd is, zelfs zonder toestemming van justitie, om het verschuldigde bedrag terug te vorderen, evenals de extra kosten.

5. Reservering

5.1 Reserveringsvoorwaarden
U kunt uw Ticket reserveren per telefoon, aan het loket (verkooppunt CORSICA FERRIES) of via de Website.
De reservering van een Ticket kan via het account van de Gebruiker op de website, maar dit is niet noodzakelijk.

5.2 Een account aanmaken op de Website
De inschrijving op de Website is gratis.
De Gebruiker kan een account aanmaken op de Website door zijn achternaam, voornaam, e-mailadres op te geven en een wachtwoord te kiezen.
Al deze voorwaarden zijn cumulatief.
De Gebruiker verbindt zich ertoe om correcte, actuele en volledige informatie te verstrekken.
Wijzigingen in de contactgegevens moeten gemeld worden.
Bij de aanmaking van uw account aanvaard u onze Algemene Voorwaarden en de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Website. Aan het eind van de inschrijving, wordt er een account geopend op naam van de geregistreerde Gebruiker, die eerder een gebruikersnaam en een wachtwoord heeft gekozen. Dit account is toegangkelijk voor de Gebruiker door het invoeren van de gebruikersnaam en het wachtwoord.
De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. De ingeschreven Gebruiker verbindt zich ertoe deze niet te communiceren. Hij/zij is als enige verantwoordelijk voor transactie(s) die, zelfs zonder zijn/haar medeweten, worden uitgevoerd door een persoon in bezit van zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord.De Gebruiker draagt hiervan de gevolgen.
Hij/zij verbindt zich ertoe elk gebruik van een derde van zijn/haar gebruikersnaam en/of wachtwoord te melden, zodra hij/zij hiervan op de hoogte is. Hij/zij verbindt zich ertoe geen andere accounts, dan het oorspronkelijke, aan te maken of te gebruiken.

5.3 Een Ticket bestellen
5.3.1 Een Ticket telefonisch of aan het loket bestellen
De Passagier kan een Ticket bestellen door contact op te nemen met de klantenservice van CORSICA FERRIES
De passagier ontvangt een overzicht van zijn/haar reis per e-mail, met in bijlage het Ticket.
De Passagier kan een Ticket bestellen aan het loket, bij één van de verkooppunten van CORISCA FERRIES.
Bij aankoop aan het loket, hoeft de Passagier geen document in te vullen of te ondertekenen. CORSICA FERRIES vraagt aan de Passagier om dezelfde informatie op te geven als op de Website met betrekking tot zijn/haar identiteit om de reservering te maken (namen, voornamen, geboortedatum ...). Daarna ontvangt de Passagier meteen het Ticket.
De lijst met verkooppunten stemt overeen met de verschillende vertrekhavens.

5.3.2 Bestelvoorwaarden voor een Ticket via de Website
5.3.2.1 Voorafgaande voorwaarden voor de reservering van een Ticket op de Website
Om een reservering te boeken op de Website, moet men meerderjarig zijn.
De Gebruiker moet toegang hebben tot internet en een e-mailadres bezitten om een bestelling te plaatsen op de Website.
De Gebruiker moet in bezit zijn van een creditcard en deze gegevens opgeven tijdens de reservering.
U hoeft niet noodzakelijkerwijs een account aan te maken om een Ticket te reserveren.
De Vervoerder, CORSICA FERRIES is niet verantwoordelijk, tenzij verzuim van de verantwoordelijkheden, voor het onvermogen van de Gebruiker om verbinding te maken met de Website of toegang te krijgen tot het account dat CORSICA FERRIES heeft aangemaakt en alle schade dat dit kan meebrengen.
5.3.2.2 Registratie en bevestiging van de bestelling van een Ticket op de Website
De Gebruiker dient volgende stappen te volgen:
1) Klik op het menu « Reserveer uw veerboot ».
2) Kies een bestemming, selecteer een vertrek- en/of retourdatum, het aantal Passagiers,
3) Aangeven of hij/zij eveneens een voertuig wil inschepen.
4) Indien van toepassing, bijkomende diensten of een Faciliteit reserveren.
5) De details van de bestelling worden getoond. U kunt een verzekering toevoegen. Indien nodig, kunnen er nog wijzigingen worden aangebracht, eventuele fouten verbeterd worden, voor de uiteindelijke bevestiging van de bestelling.
6) De Gebruiker dient de volledige gegevens van de Passagier in te vullen, met name mobiel telefoonnummer, naam, voornaam, geboortedatum, postadres en e-mailadres, evenals de namen, voornamen, geboortedata en -plaatsen, type en nummers van de identiteitsdocumenten van alle passagiers die op het Ticket vermeld staan. Deze informatie is vereist.
7) Vervolgens moet de Gerbuiker een betaalmethode kiezen en klikken op « Ja, ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord. » voor de bestelling te bevestigen.
8) Tenslotte moet de Gebruiker zijn bankgegevens invullen voordat de bestelling definitief is.
Op dat moment kan de Gebruiker de bestelling niet meer wijzigen.
9) Zodra de bestelling werd bevestigd door de Gebruiker, ontvangt deze een e-mail op het opgegeven e-mailadres tijdens de reservering met in bijlage het Ticket. Deze e-mail bevat een samenvatting van de reis.

6. Bagages - Huisdieren

6.1 Algemene voorwaarden
De Tarieven van CORSICA FERRIES houden niet het vervoer van bagage in, buiten handbagage.
Elke passagier kan gratis zijn handbagage meenemen.
De bagage moet persoonlijke bezittingen bevatten voor de overvaart. Voor Passagiers die zonder voertuig reizen, mag de bagage niet volumineus zijn. Indien wel, moet de bagage afgegeven worden aan de bagageopslag om de circulatie op het schip niet te storen.
Kano’s, kayaks etc. die niet op het voertuig worden vervoerd, moeten afgegeven worden in de garages van de schepen, tegen een door de Vervoerder beslist Tarief. De passagier mag bagage mee naar de Hut of toegewezen plaats meenemen, onder eigen verantwoordelijkheid. De Vervoerder is niet verantwoordelijk in geval van diefstal, verlies of beschadiging van bagage. De Vervoerder is niet aansprakelijk voor handbagage die onder de exclusieve bewaring van de reiziger blijft, zelfs wanneer deze in aangewezen ruimtes wordt geplaatst, behalve bij bewijs van schuld.
In elk geval, mag het bedrag van de forfaitaire schadevergoeding niet meer dan 300 &euro bedragen;.

6.2 Beperkingen voor bagages
Het is verboden volgende items te vervoeren in bagage:
- wapens van welke aard dan ook en gevaarlijke stoffen, zoals explosieven, gassen, brandstoffen of andere ontvlambare stoffen. Tijdens veiligheidscontroles worden deze items systematisch in beslag genomen, zonder dat dit aanleiding kan geven tot compensatie of restitutie, - illegale voorwerpen of stoffen of smokkelwaar,
- levende dieren, behalve diegene vermeld in de Algemene Voorwaarden.
- items die de Verdoerder ongeschikt acht voor vervoer op basis van het gewicht, configuratie, omvang, vorm of karakter.
- items of voorwerpen waarvan het vervoer verboden is volgens de wet in het land van vertrek of van bestemming.
De Passagier die de hierboven genoemde voorwerpen in zijn bagage zou bewaren, is verantwoordelijk tegenover de Vervoerder of andere en is verantwoordelijk voor de schade, overtredingen of boetes als bijgevolg.

6.3 Recht van de Vervoerder om bagage te weigeren
De Vervoerder heeft het recht om het vervoer van objecten te weigeren om veiligheids-of operationele redenen.

6.4 Recht van de autoriteiten om bagages te inspecteren Om veiligheidsredenen, hebben de bevoegde autoriteiten het recht om op elk moment bagage te inspecteren met gebruik van de geschikte technische en menselijke middelen.

6.5 Huisdieren
Huisdieren zijn welkom aan boord, in aanwezigheid van hun eigenaar tijdens de overvaart, indien zij aan de volgende voorwaarden voldoen:
- Honden dienen aan de leiband worden gehouden en zijn verplicht een muilband te dragen, katten en andere kleine dieren dienen in een transportkooi vervoerd te worden.
- Het Europese paspoort van het dier met de up-to-date vaccinaties en rabiësvaccin voor reizen buiten Frankrijk, evenals de identificatie van het dier zijn vereist.
- Dieren kunnen geweigerd worden indien hun kenmerken (slechte geur, gezondheidstoestand of hygiëne, of geweldadig gedrag, etc.) de andere passagiers storen.
- Het is ten strengste verboden voor passagiers om hun huisdier tijdens de overvaart in het voertuig achter te laten (overlijdensgevaar).
- Dieren zijn toegestaan in specifieke hutten en in de voor hen gereserveerde openbare ruimtes en restaurants. Bemanningsleden kunnen echter hun toegang tot bepaalde plaatsen beperken.
- Hun voedsel- en drankbakken dienen goed afgesloten te zijn om te vermijden dat er wordt gemorst.
Passagiers met verminderd gezichtsvermogen die met een geleidehond reizen, mogen deze mee in de Hut nemen, op voorwaarde dat het dier correct vastgebonden is. De Passagier is verantwoordelijk voor de eventuele schade die het dier aan andere Passagiers kan toebrengen. De Passagier die dit soort dier nodig heeft om zich te verplaatsen, is vrijgesteld van de toeslag voor het vervoer van het genoemde dier. De Passagier moet tijdens de reservering het dier wel vermelden.
De Vervoerder is niet verantwoordelijk voor het verlies, ziekte of sterfte van vervoerde levende dieren en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook tijdens de overvaart.
Passagiers moeten ervoor zorgen dat de voorschriften in het land van bestemming, het vervoer van huisdieren en hun binnenkomst in het land toestaan, in overeenstemming met de lokale wetgeving en dat het dier voldoet aan alle gezondheids- en hygiëne-eisen en dat hij alle nodige documenten in bezit heeft betreffende het vervoer en het eigendom van het dier.
De Passagier is aansprakelijk voor alle schade (bijv. boetes die opgelegd worden door het land van bestemming, etc.) die CORSICA FERRIES kan lijden als gevolg van het vervoer van huisdieren zonder de gevraagde documenten.
CORSICA FERRIES heeft de ultieme autoriteit om een huisdier te weigeren als deze de veiligheid van de passagiers in gevaar brengt.

7. Voorschriften voor Inscheping

7.1 Inscheping van Passagiers met of zonder voertuig
De Passagier die met een voertuig reist, moet zich 1 uur voor vertrek bij het schip aanmelden. Passagiers zonder voertuig moeten zich een 1/2 uur voor vertrek aanmelden. Na de aangegeven inchecktijd is inschepen niet langer gegerandeerd en is het Ticket niet meer geldig. De vertrektijd van de schepen kan zonder voorkennis vervroegd worden met 30 minuten in vergelijking met het schema.
Op elk moment, in de havens of aan boord van het schip, kunnen de identiteitspapieren en de Tickets gecontroleerd worden. De Passagier moet tijdens de overvaart steeds het bewijs van korting, zijn Tickets en een geldig identiteitsbewijs op zak hebben.
Ongeacht het tijdstip van presentatie, de Vervoerder en/of de Kapitein en/of de inschepingsagenten bepalen de inschepingsvolgorde. Indien de Vervoerder een voertuig niet aan boord kan laten gaan, bij wijziging van het tijdschema of bij overmacht, heeft dit voertuig bij het volgend vertrek prioriteit om aan boord te gaan, zonder dat de Passagier aanspraak kan maken op compensatiekosten. Indien bij aankomst in de haven van bestemming, de voertuigen niet van boord kunnen gaan door weersomstandigheden of andere oorzaken waar de Vervoerder geen controle over heeft, zullen deze zo snel mogelijk ontschepen in de haven van bestemming of een andere haven, zonder dat de Passagier recht heeft op enige vergoeding.
Bij een valse verklaring van de afmetingen van het voertuig, heeft de Vervoerder het recht om de inscheping te weigeren en/of een bijkomend bedrag eisen voor het vervoer van buitenmaatse voertuigen.
De Passagier bestuurt zijn eigen voertuig bij het in- en ontschepen. De voertuigen moeten naar de garagedeuren bij de ingang of de uitgang van het schip worden gebracht onder de volledige verantwoordelijkheid van de bestuurder die alle verkeers- en veiligheidsregels moet respecteren met betrekking tot het verkeer in de haven. De bestuurder mag zijn voertuig nooit minder dan 50 meter van het schip parkeren tijdens de inscheping en de ontscheping (veiligheidsperimeter). In het schip zelf, moet de Passagier zijn voertuig parkeren volgens de richtlijnen van het boordpersoneel. Voertuigen aan boord moeten vergrendeld worden, met de eerste versnelling en de parkeerrem ingeschakeld.
Tijdens de reservering van het Ticket, moet de Passagier aangeven of hij/zij een voertuig wil registreren. Hij/zij moet verplicht de exacte afmetingen, het merk en de kenmerken van het voertuig vermelden. Alle voertuigen van meer dan 5 meter lang en/of 1,90 meter hoog en/of 2 meter breed, waarvoor een toeslag moet worden betaald, moeten aangegeven worden tijdens de boeking. In geval van verzuim of valse verklaring, behoudt CORSICA FERRIES zich het recht om de toegang tot de veervoot te weigeren of geld te innen aan het Tarief op de dag van vertrek, zelfs op de heenreis of die nu wel of niet reeds plaatsvond.
Om veiligheidsredenen mogen voertuigen die op vloeibaar gas rijden niet inschepen op de Corsica Express- boten. Voor de andere schepen, moet de Passagier tijdens de reservering of bij het inschepen aangeven dat zijn voertuig op vloeibaar gas rijdt. Bij gebrek aan deze verplichting verliest de Passagier zijn inschepingsrecht en moet hij de boete vergoeden die overeenstemt met de kosten van een verloren lading voor de Vervoerder.
Voertuigen van het type caravan of camper mogen maximaal 3 butaan/propaan gasflessen vervoeren voor de verlichting, de verwarming en de keukenuitrusting. Het totale gewicht van deze flessen mag niet meer dan 47 kg bedragen.

7.2 Inschepen en hulp voor Passagiers met beperkte mobiliteit
Tijdens de reservering moet de Passagier aangeven dat hij/zij een persoon met beperkte mobiliteit is. Passagiers met beperkte mobiliteit moeten zich voor de inscheping, ten minste 1 uur vóór vertrek melden bij de verantwoordelijke voor het instappen.

8. Recht van de Vervoerder om het vervoer van Passagiers te weigeren en vervoersbeperkingen

8.1 recht van de Vervoerder om het vervoer van Passagiers te weigeren
De Vervoerder heeft het recht om het vervoer van een Passagier met Ticket te allen tijde te weigeren, met de volgende motieven:
- In naam van de openbare veiligheid.
- Noodzaak, in respect met de wetten en de normen van het land van vertrek of bestemming.
- Als gevolg van het gedrag, toestand, leeftijd of de geestelijke of lichaamelijke toestand van de Passagier, waar de Vervoerder het nodig acht. Dit is een noodzakelijke maatregel om schade of ongemak te voorkomen bij de andere Passagiers of de bemanningsleden.
- De Passagier heeft een illegaal, verlopen, of een verloren of gestolen verklaard document aan de Vervoerder voorgelegd. Of een waarschijnlijk vals document met wijzigingen die niet door de Vervoerder werden aangebracht. In dit geval, heeft de Vervoerder het recht om deze documenten te bewaren.
- De persoon die zich meldt bij de Vervoerder stemt niet overeen met de houder van het Ticket. In dit geval, heeft de Vervoerder het recht om het Ticket te bewaren.
- Indien de Passagier niet kan bewijzen dat het totale bedrag van het Ticket betaald werd of wanneer de geldtransactie met de creditcard geannuleerd werd.
- Alle specifieke gezondheidsproblemen moeten worden vermeld tijdens de reservering. CORSICA FERRIES kan Passagiers weigeren die tijdens de reis medische hulp nodig hebben. Indien de Passagier zich meldt met een geldig medisch certificaat, waaruit blijkt dat hij/zij tijdens de overvaart geen medische hulp nodig heeft, kan CORSICA FERRIES de passagier aan boord laten. Zij zijn zodus niet aansprakelijk voor deze persoon.
- De kapitein heeft, onder andere, de bevoegdheid om elk persoon met een fysieke of mentale aandoening aan boord te weigeren, indien deze niet in toestand is om de reis te maken. Hetzelfde geldt voor personen die drugs, hallucinogenen of alcohol hebben gebruikt en die een gevaarlijk gedrag vertonen tegenover de andere Passagiers.
- In alle bovengenoemde gevallen blijft de Passagier aansprakelijk voor schade aan zichzelf, het schip, uitrustingen, derden en eigendommen van derden. Na aanvaarding van een Passagier aan boord kan CORSICA FERRIES nog reserves uiten over de toestand van de Passagier, bekend of niet bij de vervoerder, op het tijdstip van inscheping en/of vertrek van het schip.

8.2 Beperkingen van vervoer
- Zwangere vrouwen: Zwangere vrouwen na de zesde maand zwangerschap, moeten over een certificaat beschikken waarin staat dat zij medisch in staat zijn om te reizen. Dit certificaat kan op elk moment door de bemanningsleden worden gevraagd. Bij een zwangerschap met complicaties, moet de zwangere Passagier een medisch certificaat bezitten dat reizen toestaat, ongeacht de maand van de zwangerschap. De kapitein heeft, onder andere, de bevoegdheid om Passagiers te weigeren. Na aanvaarding van een Passagier aan boord kan CORSICA FERRIES nog reserves uiten over de toestand van de Passagier, bekend of niet bij de vervoerder, op het tijdstip van inscheping en/of vertrek van het schip. De Passagier blijft aansprakelijk voor schade toegebracht aan zichzelf, het schip, uitrustingen, derden en eigendommen van derden.
- Minderjarigen: Kinderen onder 16 jaar mogen niet alleen reizen. Zij reizen onder bevoegdheid van de ouders of een andere verantwoordelijke, en mogen zich niet zonder begeleiding op het schip verplaatsen. De Vervoerder is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht aan minderjarigen indien bovenvermelde regels niet werden gerespecteerd.
Belangrijke tip: Op internationale diensten, moeten minderjarigen die reizen met personen die niet hun wettelijke vertegenwoordigers (ouders, voogden) zijn in het bezit zijn, bij controle door de bevoegde autoriteiten, van hun identiteitsbewijs, een machtiging van hun wettelijke vertegenwoordiger om het grondgebied te verlaten en een kopie van het identiteitsbewijs van laatstgenoemde.
Passagiers van minder dan 18 jaar oud moeten hun eigen identiteitsbewijs tonen, ongeacht de leeftijd en het feit of ze alleen of begeleid reizen.
- Zieke Passagiers of Passagiers met infecties: De Vervoerder aanvaardt geen Passagiers die besmet zijn met ernstige infectieziekten of ziekten die door de gezondheidsautoriteiten worden beschouwd als alarmerend, zoals ernstige luchtwegeninfecties, virussen, tuberculose of longontsteking.

9. Aansprakelijkheid van de Passagier

De Passagier is aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht (door hem of iemand onder zijn begeleiding), aan het schip, de Faciliteiten en voorzieningen, aan andere Passagiers, aan het personeel en aan derden. Eveneens voor boetes of overtredingen of andere die toegerekend worden aan de Vervoerder door zijn feit, door eender welke autoriteit of staat.
Indien de Vervoerder van mening is dat de houding of het gedrag van de Passagier aan boord, een persoon of eigendom van het schip in gevaar kan brengen, de bemanning verhindert om zijn taken uit te voeren, de instructies van de bemanning negeert, misbruik maakt of een bemanningslid beledigt, zich op een schandelijke of aanstootgevende manier gedraagt, kan de Vervoerder de nodige maatregelen nemen om een einde te maken aan dit gedrag, inclusief het ontschepen van de passagier. CORSICA FERRIES zal vervolgens overgaan tot alle gerechtelijke stappen van de civiele of strafrechtelijke wetgeving.

10. Aansprakelijkheid van de Vervoerder

10.1 Aansprakelijkheid voor bagageschade
De Vervoerder is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, eventuele schade aan kostbare voorwerpen, geld, documenten, manuscripten, in de bagages van het voertuig en/of de Hut, behalve als ze toevertrouwd werden aan het personeel dat verantwoordelijk is voor hun bewaking.

10.2 Aansprakelijkheid voor schade aan voertuigen
De Vervoerder is niet aansprakelijk voor schade of verlies aan voertuigen tijdens het inschepen en het ontschepen, of tijdens de navigatie. De Vervoerder is niet aansprakelijk voor het verlies of de beschadiging van voorwerpen in het voertuig. Bepaalde kostbare voorwerpen zoals camera’s, verrekijkers..., kunnen worden toevertrouwd aan de bevelhebber van het schip of aan de Purser die een ontvangstbewijs zal geven.
De aansprakelijkheid van de Vervoerder is gedekt door het vlaggerecht en de internationale conventies die daarop van toepassing zijn.
Geen enkele claim voor schadevergoeding wordt aanvaard zonder het rapport dat werd opgesteld door de personeelsleden op het moment van de feiten.

10.3 Aansprakelijkheid voor de Faciliteiten
In geval van een fout bij de aanwijzing van de Faciliteiten aan boord, heeft de Passagier geen recht op vergoeding en moet hij de beste Faciliteit die door de Vervoerder wordt aangeboden, aanvaarden.
De reservering van een hut voor een dagvaart betekent niet noodzakelijkerwijs een hut met venster.
In geval van verandering van de overvaart en/of het schip, wordt er een nieuwe Faciliteit toegewezen aan het aantal Passagiers die op het oorspronkelijk Ticket vermeld staan.

10.4 Aansprakelijkheid voor vertraging
De vaartijden vermeld in de commerciële documenten en op de Website houden geen rekening met de vertragingen bij het ontschepen. Passagiers moeten hiermee rekening houden bij de organisatie van hun verblijf.
In geval van een geannuleerde of vertraagde (van meer dan 24 uur) overvaart om welke reden dan ook, kunnen de Passagiers ervoor kiezen om het oorspronkelijke Ticket te laten terugbetalen als vergoeding of te kiezen voor een andere overvaart. Bij aanvaarding en reservering van een andere overvaart, doet men afstand van een vergoeding voor de oorspronkelijke overvaart.
Bovendien heeft de Vervoerder het recht om, op beslissing van de kapitein en om navigatieredenen, andere haltes te maken dan die voorzien. De Vervoerder is niet aansprakleijk voor geleden verlies of schade als gevolg van storm, schipbreuk, botsing, koersverandering, aanmeren of afmeren, quarantaine, brand, oorlog of piraterij, en enig ander ongeval op zee, onderbreking of annulering van de ligplaats of veerdienst, wijziging van het tijdschema of route of andere gebeurtenissen met betrekking tot de navigatie en als gevolg van overmacht of een staking van het personeel, in de havens of aan boord.
Om technische redenen en rekeing houdend met het comfort en de veiligheid van de navigatie, mogen snelle schepen geen overvaarten maken tijdens slechte weersomstandigheden, voornamelijk indien de golfhoogte hoger dan 3 meter is. Indien de Vervoerder dergelijke weersomstandigheden constateert, worden de vertrekken van de snelle schepen geannuleerd en heeft de Passagier het recht om de overvaart te maken op een traditioneel schip van de Vervoerder. In dit geval heeft de Passagier enkel recht op de terugbetaling van het tariefverschil met geen andere compensatie.
Noch de kapitein noch CORSICA FERRIES zijn verantwoordelijk voor omleidingen, wijzigingen, dienstonderbrekingen of vertragingen bij vertrek en aankomst van het schip, noch bij samenlopen bij aankomst, vertrek of verbinding met andere schepen, vliegtuigen en treinen, noch bij quarantaine; de restauratie-, accommodatie- en andere kosten worden gedragen door de Passagiers. De kapitein en CORSICA FERRIES zijn niet aansprakelijk in geval van vertraging in de uitvoering van de vervoersovereenkomst, in geval van niet-uitvoering van de overeenkomst en alle gevolgen van schade, slechte weersomstandigheden, werkloosheid, burger- of buitenlandse oorlogen, totale of gedeeltelijke stakingen, coalities van bazen of, werknemers ongeacht hun rang, functie of status, ongeacht zij in dienst zijn van CORSICA FERRIES, evenals de ontwapening of de gedeeldelijke of totale stop van de CORSICA FERRIES schepen door een generale of gedeeltelijke lock-out, ongeacht de entiteit. De kapitein en CORSICA FERRIES zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van onregelmatigheden of onderbrekingen of het wegvallen van diensten en de kosten en de verblijfrisico’s vallen onder de verantwoordelijkheid van de Passagiers.

10.5 Rechten van de Passagiers
De rechten van Passagiers die over zee reizen zijn vastgelegd in de UE-verordening n°1177/2010 van het Europees Parlement. Klik hier om deze te raadplegen..

10.6 Claims
Elke claim van welke aard dan ook moet onmiddellijk aan de Purser worden gemeld. Claims voor schade aan voertuigen moeten onmiddellijk worden gemeld aan het laadpersoneel die namens de Passagier een schademelding zullen opstellen. De Passagier moet dit rapport ondertekenen. Dit rapport betekent in geen enkel geval een aanvaarding van verantwoordelijkheid en/of erkenning van welke aard dan ook door de Vervoerder. Claims die niet vergezeld zijn van de schademelding worden niet aanvaard of onderzocht door de Vervoerder. Met uitzondering van de voor de Vervoerder gunstiger verjaringstermijn, ongeacht de actie tegen de Vervoerder, binnen of buiten het contract, voor dood of letsel aan personen, verlies of schade aan bagage of voertuig of welke vergoeding van schade dan ook, deze wordt als onaanvaardbaar beschouwd indien de rechter binnen een jaar na de ontscheping van de Passagier geen dagvaarding heeft gemeld. In geen geval is de Vervoerder aansprakelijk voor handelingen of gebeurtenissen buiten het schip.
Voor elke andere claim of claim voor compensatie kan de Passagier contact opnemen met de klantendienst van CORSICA FERRIES per e-mail of per post, maximaal 2 maanden na de reis vergezeld van het Ticketnummer:
Corsica Ferries, Service Clientèle, Le Palais de la Mer, Avenue Pascal Lota BP 275, 20296 Bastia Cedex
Na contact met de klantendienst en bij afwezigheid van een bevredigend antwoord binnen de 45 dagen, kan de klant contact opnemen met de toerisme bemiddelaar, waarvan de gegevens en modaliteiten beschikbaar zijn op de website www.mtv.travel.

11. Bescherming van persoonsgegevens

De Gebruiker en/of de Passagier kunnen het Charter van Persoonsgegevens en het Cookiebeleid raadplegen.

12. Algemene bepalingen

Eens de reservering is gemaakt via ons reserveringssysteem, is het contract gesloten tussen de Passagier en CORSICA FERRIES en valt deze onder de Algemene Voorwaarden. De details van de boeking worden per e-mail verzonden zodat de Passagier ze in elektronische vorm kunnen kan opslaan. Geen enkele agent, medewerker of vertegenwoordiger van de Vervoerder heeft de bevoegdheid om bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, aan te passen of ervan af te zien. [/condition]

13. Bewaring, archivering en verdrag van bewijsstukken

13.1 Bewaring en archivering
CORSICA FERRIES bewaart, gedurende een periode van 10 jaar, de contractuele voorwaarden dat hen bindt aan de Gebruiker of de Passagier.

13.2 Verdrag van bewijsstukken
CORSICA FERRIES en de Gebruiker of Passagier zijn ermee akkoord om hoofdzakelijk elektronisch te communiceren. Deze elektronische communicaties zijn rechtsgeldig tussen CORSICA FERRIES en de Gebruiker of Passagier en vormen toelaatbare, geldige en afdwingbare bewijzen.

14. Diverse bepalingen

De ongeldigheid van een deel of van meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden door een wettelijke of reglementaire bepaling of een definitieve rechterlijke beslissing, houdt niet in dat de andere bepalingen of het deel van de bepaling dat niet ongeldig is, nietig worden verklaard.

15. Wet en Toepasselijk rechtsgebied

Elk geschil met betrekking tot de verkoop van het Ticket is onderworpen aan de Franse wetgeving en valt onder de jurisdictie van de Franse rechtbanken.
Elk geschil met betrekking tot het vervoer van Passagiers, hun bagage en voertuigen aan boord door de Vervoerder, wordt bepaald door de Franse Vervoerscode, evenals door de Europese en internationale teksten die van toepassing zijn op maritiem vervoer. Voor elk geschil dat voortvloeit uit de interpretatie en/of uitvoering van de vervoerovereenkomst, is de rechtbank, naar keuze van de eiser, van de woonplaats van de verweerder, exclusief bevoegd. Indien de passagier die in Frankrijk woont als consument wordt beschouwd volgens de geldende Franse voorschriften, is het de rechtbank van verblijf of die van de gekozen woonplaats die exclusieve bevoegdheid heeft.